Διαχείριση εσόδων, πωλήσεων & τιμολογιακής πολιτικής για τουριστικές επιχειρήσεις

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της Web In Tourism στη τουριστική βιομηχανία και στην επιτυχημένη ψηφιακή προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων, μας καθιστά τους απαραίτητους “συμμάχους” σας στην ενίσχυση της επιχείρησης σας στους τομείς της διαχείρισης εσόδων, της τιμολογιακής πολιτικής και της αναβάθμισης της παρουσίας σας στα online κανάλια ξενοδοχείων.

Αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική

Η αποτελεσματική τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:

  • τα κόστη του Ξενοδοχείου
  • τη τιμή που διατίθεται να πληρώσει ο πελάτης
  • τον ανταγωνισμό

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μεταβλητές, διαμορφώνουμε τη τιμή που θα προτιμηθεί από τον καταναλωτή και θα φέρει αύξηση στις κρατήσεις σας.

Βελτίωση παρουσίας online καναλιών Ξενοδοχείων

Η σωστή εικόνα ενός καταλύματος στο διαδίκτυο είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και είναι υψηλής σημασίας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι είναι η πρώτη εικόνα αλλά και εντύπωση που προκαλεί παγκοσμίως η επιχείρηση μας.

Η σωστή συνοχή των στοιχείων της διαδικτυακής σας παρουσίας που θα προσελκύσουν των ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών σας και θα τον οδηγήσουν στη πραγματοποίηση μιας κράτησης. είναι:

  • Ποιοτικές φωτογραφίες (ανάλυση, διαστάσεις κ.λπ.)
  • Κείμενα (στις γλώσσες των αγορών που απευθύνεστε)
  • Πληροφορίες για τις παροχές του καταλύματος
  • Τιμοκατάλογος των υπηρεσιών
  • Πολιτική κρατήσεων και ακυρωτική πολιτική

Διαχείριση εσόδων

Εφόσον όλα τα παραπάνω είναι έτοιμα το Ξενοδοχείο αναλόγως της ζήτησης, της προσφοράς και της πληρότητας μπορεί να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες κινήσεις ούτως ώστε να αυξήσει τη κερδοφορία του. Γι’ αυτό ο οδηγός μας είναι οι στατιστικές αναλύσεις, που υποδεικνύουν με ποιο τρόπο μέσω δυναμικών προσφορών και ευελιξίας ως προς την αναπροσαρμογή των τιμών, αναλόγως τις ανάγκες που υπάρχουν,  να πουλάει πάντα τη σωστή στιγμή, στη σωστή τιμή και στο σωστό πελάτη.

Σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, στη Web In Tourism παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για μια αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία που θα φέρει αναβάθμιση της δημοφιλίας της επιχείρησης σας και αύξηση στις  κρατήσεις σας με το πιο ανταγωνιστικό πακέτο της αγοράς.