Το E-mail Marketing θεωρείται πλέον πολύ δυναμικός τρόπος επικοινωνίας με πελάτες ή με εν δυνάμει πελάτες και ειδικά στον χώρο του τουρισμού αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης υπηρεσιών μιας τουριστικής επιχείρησης.

Η WEB In Tourism σας δίνει την δυνατότητα συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα, να λάβετε στο e-mail σας μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του e-mail marketing για μια τουριστική επιχείρηση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία και σύντομα θα την λάβετε στο e-mail σας.

    Τα στοιχεία με (*) είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους